Postadress

Institutionen för maskinteknologi
Lunds universitet
Box 118
221 00 Lund

Besöksadress

Kemicentrum, Naturvetarevägen 18 (Google Maps)