Hoppa till huvudinnehåll
Maskinvetenskapers tegelhus på LTH campus. Foto.

Välkommen till Institutionen för maskinvetenskaper

Våra viktigaste uppgifter är forskning och forskarutbildning som bedrivs inom ett brett område av maskinteknologiska ämnen, samt grundutbildning vid civilingenjörslinjerna maskinteknik, industriell ekonomi, elektroteknik, kemiteknik, miljöteknik och teknisk fysik.

Institutionen för Maskinteknologi har bytt namn till Maskinvetenskaper.

Institutionen inrättades i januari 1999 genom en sammanslagning av de tidigare institutionerna för maskinelement respektive mekanisk teknologi och verktygsmaskiner. Dessa övergick till att bli avdelningar inom institutionen. I januari 2001 upptogs ytterligare två avdelningar tidigare tillhörande institutionen för mekanik och material: materialteknik samt mekanik.

De fyra forskarutbildningsämnena, Mekanik, Material, Maskinelement och Industriell Produktion håller också på att slås samman till ett forskarutbildningsämne i Maskinvetenskaper och då med flera olika profilområden.