lu.se

Maskinteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till institutionen för maskinteknologi. Institutionen inrättades i januari 1999 genom en sammanslagning av de tidigare institutionerna för maskinelement respektive mekanisk teknologi och verktygsmaskiner. Dessa övergick till att bli avdelningar inom institutionen. I januari 2001 upptogs ytterligare två avdelningar tidigare tillhörande institutionen för mekanik och material: materialteknik samt mekanik.

Våra viktigaste uppgifter är forskning och forskarutbildning som bedrivs inom ett brett område av maskinteknologiska ämnen, samt grundutbildning vid civilingenjörslinjerna maskinteknik, industriell ekonomi, elektroteknik, kemiteknik, miljöteknik och teknisk fysik.

Nyheter

2019-08-16

Achievement

We are very proud to announce

[...]

2019-08-05

Publication

A new research article from the Division has been published in Phys. Rev. B 100, 075405 (2019)

[...]

2019-07-30

Visitor

Dr. Berit Zeller-Plumhoff, Research Scientist in the Institute of Metallic Biomterials at Helmholtz-Zentrum Geesthacht

[...]

2019-07-04

New instrument

Christmas comes early this year - a new Portable Test Stand PAS-S has been donated to us.

[...]