lu.se

Maskinteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till institutionen för maskinteknologi. Institutionen inrättades i januari 1999 genom en sammanslagning av de tidigare institutionerna för maskinelement respektive mekanisk teknologi och verktygsmaskiner. Dessa övergick till att bli avdelningar inom institutionen. I januari 2001 upptogs ytterligare två avdelningar tidigare tillhörande institutionen för mekanik och material: materialteknik samt mekanik.

Våra viktigaste uppgifter är forskning och forskarutbildning som bedrivs inom ett brett område av maskinteknologiska ämnen, samt grundutbildning vid civilingenjörslinjerna maskinteknik, industriell ekonomi, elektroteknik, kemiteknik, miljöteknik och teknisk fysik.

Nyheter

2020-05-11

Tejphållartävling

Nu är årets tejphållartävling publicerad. Gå in och rösta på bidragen här!

[...]

2020-02-12

Achievement

Mr Max Viklund have defended his MSc degree project "Degradation of model biomedical Mg alloys in aqueous media"! It

[...]

2020-01-30

We improve teaching!

Our teaching instruments become so much better!!!

[...]

2020-01-29

Achievement

Ms Berina Kasapovic have defended her MSc degree project "Impact of fill product with aggressive properties for

[...]