lu.se

Maskinteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till institutionen för maskinteknologi. Institutionen inrättades i januari 1999 genom en sammanslagning av de tidigare institutionerna för maskinelement respektive mekanisk teknologi och verktygsmaskiner. Dessa övergick till att bli avdelningar inom institutionen. I januari 2001 upptogs ytterligare två avdelningar tidigare tillhörande institutionen för mekanik och material: materialteknik samt mekanik.

Våra viktigaste uppgifter är forskning och forskarutbildning som bedrivs inom ett brett område av maskinteknologiska ämnen, samt grundutbildning vid civilingenjörslinjerna maskinteknik, industriell ekonomi, elektroteknik, kemiteknik, miljöteknik och teknisk fysik.

Nyheter

2019-11-20

Achievement

Mr Fredrik Ottenklev, our recent graduate, is awarded the 'LTH Jubileumsstipendium 2019' for a "particularly outstanding degree work"!!!

[...]

2019-10-15

We do science!

Max makes our instruments better!!!

[...]

2019-10-14

New MSc Projects

Materials Engineering Division announces new MSc projects for study year 2019-2020

[...]

2019-10-07

New Member

We are very happy to announce that yet one more new member have joined our group today! Ms Yue Ming from Chongqing

[...]