lu.se

Maskinteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till institutionen för maskinteknologi. Institutionen inrättades i januari 1999 genom en sammanslagning av de tidigare institutionerna för maskinelement respektive mekanisk teknologi och verktygsmaskiner. Dessa övergick till att bli avdelningar inom institutionen. I januari 2001 upptogs ytterligare två avdelningar tidigare tillhörande institutionen för mekanik och material: materialteknik samt mekanik.

Våra viktigaste uppgifter är forskning och forskarutbildning som bedrivs inom ett brett område av maskinteknologiska ämnen, samt grundutbildning vid civilingenjörslinjerna maskinteknik, industriell ekonomi, elektroteknik, kemiteknik, miljöteknik och teknisk fysik.

Nyheter

2018-08-23

Members

Even very good something ends one day... Our summer internship students from ISAE-ENSMA in Poitiers (France) are leaving home after staying with us for three months

[...]

2018-08-17

Achievement

Ms Tea Bertilsson have successfully defended her MSc degree project "Intermetallic Compound Formation in Ni-Ti-Fe

[...]

2018-07-27

New instrument

New analytical system Pegasus (EBSD+EDS) from EDAX has been installed on our E-SEM FEI Quanta 200 MKII.

[...]

2018-07-04

New instrument

New high-end digital optical microscope Keyence VHX-6000 has been installed.

[...]