lu.se

Maskinteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till institutionen för maskinteknologi. Institutionen inrättades i januari 1999 genom en sammanslagning av de tidigare institutionerna för maskinelement respektive mekanisk teknologi och verktygsmaskiner. Dessa övergick till att bli avdelningar inom institutionen. I januari 2001 upptogs ytterligare två avdelningar tidigare tillhörande institutionen för mekanik och material: materialteknik samt mekanik.

Våra viktigaste uppgifter är forskning och forskarutbildning som bedrivs inom ett brett område av maskinteknologiska ämnen, samt grundutbildning vid civilingenjörslinjerna maskinteknik, industriell ekonomi, elektroteknik, kemiteknik, miljöteknik och teknisk fysik.

Nyheter

2014-09-11

Seminar

Boundary value problem for PDEs, some classes Pseudodifferential Operators and the application of physical and mechanics problems

[...]

2014-06-03

Exjobbspresentation

The development of a secondary modified response spectrum for piping analysis - Christian Weijsenburg

[...]

2014-05-07

Tejphållartävling

CADCAMCAE - tejphållartävling

[...]

2014-04-01

Teknikföretagens årsmöten

Två föredrag vid Teknikföretagens årsmöten samma vecka

[...]