lu.se

Maskinteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till institutionen för maskinteknologi. Institutionen inrättades i januari 1999 genom en sammanslagning av de tidigare institutionerna för maskinelement respektive mekanisk teknologi och verktygsmaskiner. Dessa övergick till att bli avdelningar inom institutionen. I januari 2001 upptogs ytterligare två avdelningar tidigare tillhörande institutionen för mekanik och material: materialteknik samt mekanik.

Våra viktigaste uppgifter är forskning och forskarutbildning som bedrivs inom ett brett område av maskinteknologiska ämnen, samt grundutbildning vid civilingenjörslinjerna maskinteknik, industriell ekonomi, elektroteknik, kemiteknik, miljöteknik och teknisk fysik.

Nyheter

2018-04-12

Sustainable and Resource Efficient Business Performance Measurement Systems (SuREBPMS)

Forskningsprojektet Sustainable and Resource Efficient Business Performance Measurement Systems (SuREBPMS) avslutades med en resultatkonferens i Göteborg i oktober 2017. I projektet har 4

[...]

2018-03-28

Event

Elis and Dmytro visit Japan for STINT project meetings at Kyoto University and Ritsumeikan University

[...]

2018-03-11

New Project

Prof. Nobuhiro Tsuji (Kyoto University) and Prof. Dmytro Orlov (Lund Univeristy) discuss upcoming visit of Swedish

[...]

2018-03-10

New Publication

2017 TMS President David H. DeYoung presents copies of Magnesium Technology 2018 to the volume's editors: Dmytro Orlov,

[...]

Kalendarium

Seminarium

Research Seminar

Tid: 2018-05-28 13:00

Symposium

MagIC summer school

Tid: 2018-05-29 09:00 till: 2018-05-30 17:00

Seminarium

Research Seminar

Tid: 2018-06-04 13:00

Disputation

Disputation

Tid: 2018-06-07 10:15 till: 13:30