lunduniversity.lu.se

Mechanical Engineering

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Expert genom exjobbet

2018-06-19

Rebecka Lindvall i M-husets produktionslaboratorium. Foto: Håkan Kogg Röjder

Rebecka Lindvall i M-husets produktionslaboratorium. Foto: Håkan Kogg Röjder

Rebecka Lindvall har slitna skär under lupp. Hennes exjobbsstudie är en del av forskningsprojektet Flintstone, som syftar till att hitta ersättningsmaterial till volfram och kobolt, båda klassade som så kallade kritiska råvaror av EU.

Rebecka Lindvall läser femte och sista året för att bli civilingenjör i maskinteknik med inriktning mot produktrealisering. Hennes examensarbete handlar om att göra tester med skär som används vid svarvning av olika titanlegeringar – där också skären är av olika material.

Det som undersöks är skärens prestanda vid valda skärdata, utslitningsmekanismer och kostnadseffektivitet.

– Jag svarvar med skärvätska applicerad under högt tryck och mäter skärens utslitning kontinuerligt genom mikroskopmätningar och skapar sedan en utslitningskurva. Samtidigt mäter jag ytfinheten på den skurna ytan, jag visualiserar den och jämför med det teoretiska värdet.

När skäret når vad som kallas utslitningskriteriet gör Rebecka Lindvall ytterligare mikroskopistudier på eggen genom SEM (scanning electron microscopy). Hon gör också TEM (transmission electron microscopy) för att undersöka lager av olika kemiska sammansättningar som skapats under bearbetningen. Även analys med XEDS (X-ray energy-dispersive spectrometry) genomförs för att se funktioner av kemisk diffusion under bearbetningen.

Ytterst är exjobbet viktigt, menar Rebecka Lindvall, för att det kan bidra till mer effektiva tillverkningsprocesser och till teknik som minskar miljöbelastningen.

Skälet till att skärande bearbetning väckte Rebecka Lindvalls intresse var att det ”kan appliceras på nästan allt”.

– Det finns ju knappt en maskin eller produkt där skärande bearbetning inte direkt eller indirekt använts. Skärande bearbetning är en helt grundläggande del i den moderna produktionen, och det uppskattas att mer än 80 procent av alla tillverkade produkter har varit involverade i skärande bearbetning innan de är färdiga.